LOTNISKO WARSZAWA-BABICE

Centrum Usług Logistycznych 
 

Centrum Usług Logistycznych

Lotnisko Warszawa-Babice

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 57

01-476 Warszawa

Tel.: 261 855 482,   261 855 900

Fax: 261 855 363   261 855 368

Centrala Tel.: +48 22 60 133 29
Centrala Fax: +48 22 60 133 62

Całodobowe służby dyżurne 
Tel.: +48 261 855 482, Fax: +48 261 855 363


 

 

CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH "LOTNISKO WARSZAWA - BABICE"

lp imię i nazwisko stanowisko kontakt
1. Andrzej Kropiwiec Dyrektor Centrum Usług Logistycznych +48 22 601 33 29
dyrektor@cul.com.pl

2.

Henryk Karaś

Kierownik Lotniska

T- +48 261 855 481/482 w. 100
K- +48 504 315 895

T- +48 261 855 900
kierowniklotniska@cul.com.pl

3. Bogumił Ścibior Zastępca Kierownika Lotniska ds. Operacyjnych

T- +48 261 855 481/482 w. 111

K- +48 504 315 815

operacyjny.lotnisko@cul.com.pl
4. Jerzy Kępa Zastępca Kierownika Lotniska ds. Logistyki

T- +48 261 855 481/482 w. 102
K- +48 504 315 868

logistyka.lotnisko@cul.com.pl

5. Artur Piluś Kierownik Systemu Jakości
i Bezpieczeństwa Lotów

T- +48 261 855 481/482 w. 111

T- +48 261 855 369

bl.lotnisko@cul.com.pl

6.   Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa 
i Zamówień Publicznych
T- +48 261 855 484
bezpieczenstwo.lotnisko@cul.com.pl
przetargi.lotnisko@cul.com.pl

 

UWAGA!
  1. Lotnisko Warszawa - Babice jest lotniskiem współużytkowanym, przeznaczonym do wykorzystywania przez statki powietrzne lotnictwa państwowego (lotnictwa służb porządku publicznego, wojskowe.) oraz cywilne lotnictwa niekomunikacyjnego.
  2. Udostępnienie lotniska do działalności operacyjnej, a także stałego bazowania odbywa się na podstawie zasad określonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na mocy umów zawartych przez Zarządzającego lotniskiem Warszawa-Babice.
  3. Udostępnienie lotniska do doraźnej działalności operacyjnej lub okresowego bazowania statków powietrznych, odbywa się każdorazowo na podstawie zgody lub umowy z Zarządzającym lotniskiem.
  4. Sposoby i warunki wykorzystywania lotniska opublikowane są w Zbiorze Informacji Lotniczej - Polska (AIP-Polska) oraz AIP-VFR