ZADANIA


Centrum Usług Logistycznych "Lotnisko Warszawa - Babice" w chwili obecnej realizuje następujące zadania:
 1. Utrzymuje lotnisko w gotowości do bazowania i realizacji zadań lotniczych przez zgrupowania śmigłowców i samolotów lotnictwa służb porządku publicznego oraz lotnictwa Wojsk Lądowych, zabezpieczenia realizacji zadań lotniczych przez pozostałe lotnictwo wojskowe, lotnictwo sanitarne, przeciwpożarowe oraz lotnictwo cywilne niekomunikacyjne.
  Zadania te realizuje poprzez:
  • zapewnienie funkcjonowania całodobowych dyżurów służb: dyżurnego informacji powietrznej AFIS, dyżurnego informacji lotniskowej, koordynatora ruchu naziemnego lotniska, którzy mogą zabezpieczyć starty i lądowania statków powietrznych oraz ruch na płycie lotniska ( lotniskowa służba informacji powietrznej jest pełniona tylko przez osoby, które ukończyły szkolenie w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej lub innym certyfikowanym oŚrodku szkolenia lotniczego, zdały egzamin przed Komisja Egz. ULC i posiadają licencję ze stosownymi uprawnieniami).
   Służby te dysponują całodobową informacją o sytuacji w polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonie TMA lotniska Okęcie oraz informacje o warunkach meteorologicznych. Informacje te udostępniają załogom statków powietrznych w celu zapewnienia swobodnego i bezpiecznego realizowania zadań lotniczych.
   Stanowisko to wyposażone jest w środki techniczne niezbędne do planowania i wymiany informacji lotniczej w celu, bezpiecznego realizowania zadań lotniczych.
  • zapewnienie funkcjonowania w 16 godzinnym dyżurze sekcji straży pożarnej, która zapewnia pomoc w pierwszym momencie zagrożenia oraz uruchamia proces dalszej pomocy z wykorzystaniem państwowych sił i środków ratowniczo-gaśniczych;
  • utrzymanie sprzętu do obsługi płytowej w tym cystern z zapasem paliwa lotniczego JETA, AVGAS, samochodu prądorozrusznika do śmigłowców umożliwiających przygotowanie do lotu i odtworzenie gotowości po locie;
  • utrzymanie w sprawności eksploatacyjnej betonowych dróg startowych i kołowania oraz trawiastych płaszczyzn startów i lądowań;
  • utrzymanie w sprawności eksploatacyjnej i gotowości do użycia środków ubezpieczenia lotów: radiolatarni NDB na zasadniczym kierunku lądowania, radiostacji korespondencyjnych w przydzielonym paśmie częstotliwości radiowej, oświetlenia drogi startowej oraz płaszczyzn startów i lądowań śmigłowców;
  • zapewnienie funkcjonowania łączności telefonicznej z organami kontroli ruchu lotniczego zapewniając planowanie, zamawianie i przekazywanie informacji o przelotach i ruchu lotniczym (są to: AFTN z adresem "EPBCZPZM"; łączność telefoniczna we wszystkich możliwych do uzyskania liniach telefonicznych, stałe łącze telefoniczne z kontrolą zbliżania APP Warszawa, zabezpieczenie przekazu danych o sytuacji meteorologicznej na lotniskach cywilnych i wojskowych ( stałe łącze z Centrum Hydrometeorologii SZ RP, który obsługuje program meteorologiczny METEOWIN);
  • ochronę pola manewrowego, płaszczyzn startu i lądowań, drogi startowej oraz obiektów przeznaczonych do postoju i hangarowania śmigłowców i samolotów;
  • utrzymanie w sprawności eksploatacyjnej hangarów z możliwością hangarowania przylatujących statków powietrznych;
  • zachowanie w sprawności technicznej przyłączy energetycznych, wodnych i kanalizacyjnych.
 2. Na bieżąco uaktualnia dokumentację operacyjną Zakładu oraz dokumentację lotniska w zakresie ruchu lotniczego, przekazuje informacje, ograniczenia, ostrzeżenia publikuje dane o lotnisku.
 3. Świadczy ograniczone usługi w zakresie zabezpieczenia lotno-technicznego oraz transportowego w rejonie lotniska.
Ponadto Centrum Usług Logistycznych przygotowane jest do realizacji dodatkowych zadań z wykorzystaniem lotniska, zwłaszcza w sytuacjach występowania zagrożeń, wypadków i sytuacji kryzysowych. 
Są to następujące zadania:
 1. Utrzymanie płaszczyzny lotniska jako możliwy do wykorzystania rejon mobilizacyjno - ewakuacyjny, baza dystrybucji zaopatrzenia w przypadku konieczności działań na dużą skalę np. podczas klęsk żywiołowych lub ekologicznych, a także jako rejon rozśrodkowania ludności z rejonów zagrożonych - łącznie z możliwością wykorzystania lotniska do tworzenia polowego ośrodka udzielania pomocy medycznej dla ewakuowanej ludności.
 2. Pomoc w tworzeniu baz polowych w sytuacjach wystąpienia katastrof, baz przerzutowych dla sił i środków służb porządku publicznego, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego lub podmiotów uczestniczących w działaniach o charakterze ratunkowo-ewakuacyjnym.
 3. Utworzenia i zabezpieczenie lotniskowej bazy operacyjnej do realizacji zadań związanych z wysokościowo-ratowniczą ochroną Warszawy, oraz zabezpieczenia prowadzenia szkolenia dla jednostek ratownictwa wysokościowego Państwowej Straży Pożarnej.
 4. Utworzenie w obiektach hangarowych Zakładu bazy do wykonywania obsług technicznych statków powietrznych, z zapleczem warsztatowym i magazynowym.