PRZESTRZEŃ ATZ

Ogólna charakterystyka rejonu lotów.

Rejon lotów charakteryzuje się średnią ilością liniowych i płaszczyznowych obiektów orientacyjnych. Najbardziej charakterystycznym obiektem jest rzeka Wisła i miasto Warszawa;

Wisła przepływa przez wschodnią część rejonu z kierunku południowo-wschodniego na północny-zachód ze średnim kierunkiem - 320 GEO i jest bardzo charakterystycznym obiektem liniowym, ułatwiającym prowadzenie orientacji wzrokowej;

Dużymi płaszczyznowymi obiektami orientacyjnymi, graniczącymi z rejonem lotniska są: masyw leśny Puszczy Kampinoskiej i zabudowa miasta stołecznego Warszawy oraz Zalew Zegrzyński po północnej stronie lotniska;

Do charakterystycznych obiektów liniowych należą: dwutorowe linie kolejowe łączące Warszawę z Białymstokiem, Gdańskiem, Łodzią oraz dwupasmowe drogi szybkiego ruchu łącząca Warszawę z Gdańskiem i Warszawę z Katowicami.

Strefa ruchu nadlotniskowego ATZ.

Sektor A:
1) 52o18'55"N 020o46'01"E
2) 52o21'27"N 020o50'00"E
3) 52o17'37"N 020o59'37"E 
4) 52o16'05"N 021o00'12"E 
5) 52o15'48"N 020o56'34"E 
6) 52o15'48"N 020o53'46"E 
7) 52o15'47"N 020o52'47"E 
8) 52o17'18"N 020o47'38"E 
9) 52o18'21"N 020o47'27"E 
1) 52o18'55"N 020o46'01"E
Granice pionowe GND - 560 m (1837 ft) AMSL

Sektor B:
1) 52o16'31"N 020o56'19"E
2) 52o15'48"N 020o56'34"E
3) 52o15'48"N 020o53'46"E 
1) 52o16'31"N 020o56'19"E 
Granice pionowe GND - 290 m (951,44 feet) AMSL

Uwaga! Wlot w przestrzeń ATZ EPBC, naruszającą granicę Kampinoskiego Parku narodowego (strefa R-140) dopuszcza się jedynie przy wykonywaniu procedury lądowania.

Krąg nadlotniskowy

Zobacz mapkę / kliknij w mapkę aby otworzyć w nowym oknie oryginalny plik PDF (9 MB). 
 

Zobacz mapkę 

Ruch nadlotniskowy odbywa się po trasie kręgu północnego:
- w segmencie A na wysokości do 457 m/1500 ft QNH (351 m/1151 ft QFE) w tym wydzielonym sektorze w kształcie trójkąta na wysokości do 290 m/951 ft QNH (184 m / 604 ft QFE);
- w segmencie B na wysokości 556 m /1823 ft AMSL(450 m /1476 ft AGL.) 
W zależności od sytuacji ruchowej i warunków atmosferycznych, za zgodą służby AFIS lotniska, dopuszcza się możliwość wykonywania lotów po trasie kręgu południowego na wysokości 290 m/950 ft QNH (200m/650 ft QFE) nie przekraczając południowej granicy ATZ lotniska.
W lotach dziennych po kręgu wysokość wykonania pierwszego zakrętu nie może być mniejsza niż 300 m QNH (200 m QFE) i wysokość wykonania czwartego zakrętu nie może być mniejsza niż 250 m QNH (150 m QFE). Wysokość wykonania pierwszego i czwartego zakrętu w lotach nocnych nie może być mniejsza niż 300 m QNH (200 m QFE).

Procedury ograniczenia hałasu.

Uwaga! Wszystkie doloty i odloty z lotniska Warszawa - Babice odbywają się po stycznej do kręgu północnego na wysokości nie niższej niż 300 m AGL z ominięciem obszarów zabudowanych.

Przy wykorzystaniu RWY 10.
 • Start i wznoszenie do wysokości 360 m AGL do skrzyżowania ul. Powązkowskiej z Trasą Toruńską; zakręt w lewo na kurs 045oMAG i lot do rzeki Wisły.
 • Przed dolotem do rzeki zakręt w lewo na kurs 305oMAG. Lot po zachodnim skraju rzeki Wisły do północno-zachodniego skraju Huty "Warszawa-Luccini".
 • Zakręt w lewo na kurs 235oMAG i lot po zachodnim skraju huty do czwartego zakrętu na kurs magnetyczny lądowania.
Przy wykorzystaniu RWY 28.
 • Start i wznoszenie do wysokości 360 m AGL. Zakręt w prawo na kurs 055oMAG i lot po zachodnim skraju Huty "Warszawa - Luccini" do rzeki Wisły.
 • Przed dolotem do rzeki Wisły zakręt w prawo na kurs 125oMAG. Lot po zachodnim skraju Wisły do skrzyżowania z Trasą Toruńską.
 • Zakręt w prawo na kurs 225oMAG i lot do czwartego zakrętu na kurs magnetyczny lądowania.

Przeszkody w rejonie kręgu nadlotniskowego:

  Rodzaj przeszkody AMSL (m) Kurs (GEO) Odległość (m) Oświetl.
1 Wysypisko odpadów Radiowo 176 295o17' 2150 +
2 Komin Elektrociepłowni Żerań 282 64o47' 6450 +
3 Budynek biurowy "Unitry" 181 20o06' 1580 +

Minimalne warunki atmosferyczne lotniska Warszawa - Babice do lotów z widocznością (przyloty i odloty).

RODZAJ STATKÓW POWIETRZNYCH DZIEŃ NOC
Podstawa chmur (m) Widzialność (km) Podstawa chmur (m) Widzialność (km)
Samoloty 200 2 500 5
Śmigłowce 150 1,5 300 3
Motoszybowce 200 2 500 5
Szybowce 400 3 500 5
Balony 400 3 500 5

Ustalone strefy pilotażu TSA.

Strefa EP TSA 45

Strefa EP TSA 45 przeznaczona jest dla wykonywania lotów szybowcowych z lotniska Warszawa - Babice. Strefa jest kolizyjna z TMA Warszawa i w związku z tymNa wykorzystanie strefy każdorazowo wymagane jest zezwolenie ATCEPWA.

Strefa EP TSA 45 jest ograniczona linią łączącą punkty o współrzędnych:
 1. 52o15'30"N 020o57'30"E
 2. 52o17'50"N 020o55'40"E
 3. 52o19'20"N 020o54'40"E
 4. 52o20'57"N 020o55'26"E
 5. 52o23'50"N 020o56'40"E
 6. 52o31'56"N 021o02'35"E
 7. 52o24'52"N 021o12'00"E
 8. 52o24'45"N 021o19'39"E
 9. 52o20'04"N 021o12'51"E
 10. 52o17'20"N 021o06'50"E
 11. 52o15'39"N 021o00'43"E
 12. 52o15'30"N 020o57'30"E
Strefa EP TSA 45 ze względu na ograniczone poziomy wysokości podzielona została na trzy sektory użytkowania:

EP TSA 45A

 1. 52o15'30"N 020o57'30"E
 2. 52o17'50"N 020o55'40"E
 3. 52o19'20"N 020o54'40"E
 4. 52o20'57"N 020o55'26"E
 5. 52o15'39"N 021 00 43 "E
 6. 52o15'30"N 020o57'30"E
Wysokość lotu w strefie od 560 m do 900 m (1837,27 feet do 2952,76 feet),

EP TSA 45B

 1. 52o20'57"N 020o55'26"E
 2. 52o23'50"N 020o56'40"E
 3. 52o18'30"N 021o00'10"E
 4. 52o17'20"N 021o06'50"E
 5. 52o15'39"N 021o00'43"E
 6. 52o20'57"N 020o55'26"E
Wysokość lotu w strefie od 560 m do 1350 m (1837,27 feet do 4429,13 feet),

EP TSA 45C

 1. 52o23'50"N 020o56'40"E
 2. 52o31'56"N 021o02'35"E
 3. 52o24'52"N 021o12'00"E
 4. 52o24'45"N 021o19'39"E
 5. 52o20'04"N 021o12'51"E
 6. 52o17'20"N 021o06'50"E
 7. 52o18'30"N 021o00'10"E
 8. 52o23'50"N 020o56'40"E
Wysokość lotu w strefie od 560 m do 1700 m ( 1837 feet do 5577 feet).

Strefa EP TSA 45 przeznaczona jest dla wykonywania lotów szybowcowych z lotniska Warszawa - Babice. Strefa jest kolizyjna z TMA Warszawa i w związku z tym na wykorzystanie strefy każdorazowo wymagane jest zezwolenie ATCEPWA.

Uwaga! Strefy są aktywne zgodnie z decyzją APP Warszawa. Przestrzeń powietrzna w strefach EP TSA 25 i EP TSA 45 po ich uaktywnieniu przyjmuje klasę G. Loty do strefy pilotażu EP TSA 25 wykonywać po stycznej do kręgu nadlotniskowego z omijaniem zwartej zabudowy osiedli mieszkaniowych.

Stałe trasy odlotowe i dolotowe VFR lot. Warszawa - Babice

Dla zachowania pełnego bezpieczeństwa w rejonie lotniska ustala się następujące trasy wlotowe i wylotowe:

 1. TANGO (Tarczyn) 51o58'14,47"N 020o50'00,76"E - BRAVO (Błonie) 52o11'03,44"N 020o36'49,94"E - VOR/DME"WAR" (Zaborówek) 52o15'32,91"N 020o36'25,55"E - EPBC 52o16'09,06"N 020o54'25,98"E;
 2. KILO (Karczew) 52o05'28,65"N 021o14'14,56"E - NOVEMBER (Siekierki) 52o13'03,05"N 021o05'0,18"E - ZULU (Żerań)52o17'25,39"N 021o00'39,13"E - EPBC 52o16'09,06"N 020o54'25,98"E;
 3. MIKE (Stara Miłosna) 52o13'21,81"N 021o14'59,52"E - ZULU (Żerań) 52o17'25,39"N 021o00'39,13"E - EPBC 52o16'09,06"N 020o54'25,98"E;
 4. MIKE (Stara Miłosna) 52o13'21,81"N 021o14'59,52"E - NOVEMBER (Siekierki) 52o13'03,05"N 021o05'0,18 - ZULU (Żerań)52o17'25,39"N 021o00'39,13"E - EPBC 52o16'09,06"N 020o54'25,98"E;
 5. TANGO (Tarczyn) 51o58'14,47"N 020o50'00,76""E - ALPHA 52o03'47,52"N 020o44,35,59 BRAVO (Błonie) 52o11'03,44"N 020o36'49,94"E - VOR/DME"WAR" (Zaborówek) 52o15'32,91"N 020o36'25,55"E - EPBC 52o16'09,06"N 020o54'25,98"E;
 6. GOLF (Góra Kalwaria) 51o59'26,53"N 021o14'04,93"E - KILO (Karczew) 52o05'28,65"N 021o14'14,56"E - NOVEMBER (Siekierki) 52o13'03,05"N 021o05'0,18"E - ZULU (Żerań) 52o17'25,39"N 021o00'39,13"E - EPBC 52o16'09,06"N 020o54'25,98"E;
 7. GOLF (Góra Kalwaria) 51o59'26,53"N 021o14'04,93"E - KILO (Karczew) 52o05'28,65"N 021o14'14,56"E - MIKE (Stara Miłosna) 52o13 21,81"N 021o ,52"E - ZULU (Żerań) 52o17'25,39"N 021o00'39,13"E - EPBC 52o16'09,06"N 020o54'25,98"E;
 8. EPBC 52o16'09,06"N 020o54'25,98"E - ECHO 52o10'41,60"N 020o59'00,41"E - EPWA 52o09'56,70"N 020o58'01,64"E.
  Uwaga: Przelot po tej trasie musi być uzgodniony z organem kontroli lotniska Warszawa-Okęcie (TWR) przed startem.

Przy lotach po trasach dolotów i odlotów VFR, wysokości lotów są przydzielane każdorazowo przez organ kontroli ruchu lotniczego.

Przy dolotach do rejonu lotniska Warszawa - Babice wykonywanych po trasach VFR punktami nawiązania łączności z organem AFIS lotniska Warszawa - Babice są:
DELTA (WOŁOMIN) 52o20'36"N 021o13'40"E
JULIETT (JABŁONNA) 52o22'40"N 020o55'00"E
LIMA (ŁOMIANKI) 52o20'00"N 020o53'00"E
MIKE (STARA MIŁOSNA) 52o13'21"N 021o13'30"E
NOVEMBER (SIEKIERKI) 52o11'57"N 021o05'29"E

W czasie odlotów z lotniska Warszawa - Babice obowiązuje nawiązanie łączności po starcie z organem kontroli ruchu lotniczego pełniącym funkcje kontroli zbliżania przed przekroczeniem granicy rejonu lotniska (ATZ).

Statki powietrzne, z którymi łączność została utracona w locie VFR z przyczyn technicznych, powinny kontynuować lot po jednej z niżej wymienionych tras dolotowych, na wysokości nie większej niż 300 m (984 feet) AMSL.
JULIET - LIMA - EPBC 
WAR Zaborówek - EPBC
DELTA - ZULU - EPBC
MIKE - ZULU - EPBC
GOLF - KILO - NOVEMBER - ZULU - EPBC
TANGO - BRAVO - WAR - EPBC