PROCEDURY

 

Wykonywanie lotów

 1. Loty w rejonie lotniska (ATZ i TSA) mogą być wykonywane zgodnie z przepisami do lotów z widocznością (VFR) w warunkach VMC, po uzgodnieniu z AMC Polska.
 2. Wykonywanie lotów w strefie niekontrolowanej lotniska Warszawa - Babice bez łączności radiowej jest zabronione.
 3. Wszystkie statki powietrzne wykonujące lot do/z lotniska Warszawa - Babice lub przelatujące w rejonie lotniska muszą posiadać sprawną łączność radiową z ATS.
 4. W przypadku, gdy radar APP Okęcie nie pracuje, warunki lotów statków powietrznych mogą ulec zmianie.
 5. Językiem stosowanym w łączności powietrze-ziemia na lotnisku Warszawa - Babice jest język polski lub po wcześniejszym uzgodnieniu język angielski.
 6. Nad lotniskiem oraz w rejonie lotów lotniska EPBC loty szybowców bez dwustronnej łączności radiowej są zabronione.
 7. Zarządzający lotniskiem Warszawa - Babice zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia, lub czasowego wstrzymania ruchu lotniczego na lotnisku lub w jego rejonie, jeżeli względy bezpieczeństwa lub sytuacja ruchowa będzie tego wymagała.
 8. W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa wykonywania lotów w rejonie lotniska, Zarządzający lotniskiem bezwzględnie zakazuje wykonywania lotów szkolnych do/z lotniska Warszawa-Babice samolotom wyposażonym w silniki nie certyfikowane.
 9. W rejonie ATZ lotniska obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania lotów po innych niż opublikowanych w "Instrukcji Operacyjnej lotniska Warszawa-Babice" trasach: dolotowych, odlotowych i kręgu nadlotniskowego.
 10. Zarządzający lotniskiem nie ponosi odpowiedzialności za kołowanie statków powietrznych po trawiastej części lotniska w rejonie bazowania Aeroklubu Warszawskiego i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz za kołowanie SP z pola manewrowego lotniska drogą kołowania Alfa "A2" do hangaru Nr 4 i Nr 5, w związku z brakiem widzialności tej części lotniska ze stanowiska służby AFIS w budynku Wieży. Za kołowanie - w wymienionych obszarach - odpowiada dowódca statku powietrznego.

Procedury i ograniczenia lokalne.

Procedura lądowania.

 1. Obowiązuje manewr z prostej i kręgu nadlotniskowego z odchyleniem na północ, którego wysokość ustala się na 460 m QNH / 360 m QFE (o ile warunki zadania i meteorologiczne dopuszczają w/w wysokość). Za zgodą AFIS Warszawa - Babice dopuszcza się wykonywanie lotów z kręgiem południowym na wysokości 300 m QNH / 200 QFE.
 2. Minimalne warunki lotów lotniska Warszawa - Babice.

Minimalne warunki podejścia dla wszystkich rodzajów statków powietrznych korzystających z lotniska Warszawa-Babice przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj SP

Dzień

Noc

Podstawa chmur (m)

Widzialność (km)

Podstawa chmur (m)

Widzialność (km)

Samoloty

200

2

500

5

Śmigłowce

150

1,5

300

3

Motoszybowce

200

2

500

5

Szybowce

400

3

500

5

Balony

400

3

500

5

 

ZOBACZ MAPKĘ / kliknij, aby otworzyć w nowym oknie oryginalny plik PDF (9 MB). 

Procedura odlotu od lotniska.

 1. Starty z lotniska Warszawa - Babice, mogą odbywać się z kursem 102 GEO (099o MAG) lub 282 GEO (279o MAG) - w zależności od kierunku wiatru.
 2. Odejście z kręgu nadlotniskowego do stref TSA i na trasy zezwala się wykonywać z 1 i 2 zakrętu kręgu nadlotniskowego, zgodnie ze wskazówkami AFIS Babice. Wysokość kręgu H = 460 m QNH (360 m QFE).

Wykonywanie lotów nocnych.

 1. Loty nocne mogą być wykonywane przy włączonych krawędziowych światłach GDS.
 2. Wysokość wykonywania pierwszego i czwartego zakrętu w lotach nocnych nie może być mniejsza jak 250 m QNH (150 m QFE).
 3. Loty w nocy cywilnych statków powietrznych na lotnisku Warszawa - Babice zostają ograniczone do startów i lądowań tych statków związanych z przylotem i odlotem do/z lotniska po uprzednim uzgodnieniu z Zarządzającym lotniskiem (AFIS Warszawa - Babice).
 4. Loty nocne (szkolne, doskonalące) można wykonywać na lotnisku Warszawa - Babice tylko do godz. 22.00 czasu lokalnego (LMT).
 5. Ograniczenie lotów w nocy nie dotyczy lotów sanitarnych, ratowniczych, lotnictwa służb porządku publicznego i lotnictwa wojskowego wykonujących zadania statutowe.

Procedury ograniczenia hałasu.

Uwaga! Wszystkie doloty i odloty z lotniska Warszawa - Babice odbywają się po stycznej do kręgu północnego na wysokości nie niższej niż 300 m AGL z ominięciem obszarów zabudowanych.

Przy wykorzystaniu RWY 10.

 1. Start i wznoszenie do wysokości 360 m AGL do skrzyżowania ul. Powązkowskiej z Trasą Toruńską; zakręt w lewo na kurs 045o MAG i lot do rzeki Wisły.
 2. Przed dolotem do rzeki zakręt w lewo na kurs 305o MAG. Lot po zachodnim skraju rzeki Wisły do północno-zachodniego skraju Huty "Warszawa-Luccini".
 3. Zakręt w lewo na kurs 235o MAG i lot po zachodnim skraju huty do czwartego zakrętu na kurs magnetyczny lądowania.

Przy wykorzystaniu RWY 28.

 1. Start i wznoszenie do wysokości 360 m AGL. Zakręt w prawo na kurs 055o MAG i lot po zachodnim skraju Huty "Warszawa - Luccini" do rzeki Wisły.
 2. Przed dolotem do rzeki Wisły zakręt w prawo na kurs 125o MAG. Lot po zachodnim skraju Wisły do skrzyżowania z Trasą Toruńską.
 3. Zakręt w prawo na kurs 225o MAG i lot do czwartego zakrętu na kurs magnetyczny lądowania.

Procedury nawiązywania łączności radiowej.

1. Dolot do lotniska:

 • Łączność radiowa, zawierająca meldunek, powinna zostać nawiązana najpóźniej na granicy rejonu lotów (ATZ) lotniska Warszawa - Babice.
 • Meldunek ten musi zawierać następujące informacje:
 1. Aktualna pozycja statku powietrznego;
 2. Wysokość lotu;
 3. Typ statku powietrznego;
 4. Trasa i kierunek podejścia do kręgu lotniska;
 5. Dodatkowe informacje na żądanie służby AFIS lotniska Warszawa - Babice.

2. Start z lotniska:

 • Łączność radiowa powinna zostać nawiązana najpóźniej przed zamiarem rozpoczęcia kołowania (samoloty), uruchomienia silników (śmigłowce).
 • Pilot musi przekazać następujące informacje:
 1. Aktualną pozycję statku powietrznego na polu manewrowym;
 2. Typ statku powietrznego;
 3. Rodzaj lotu;
 4. Trasę i kierunek odejścia od lotniska