OFERTA HANDLOWA

Organizacja imprez plenerowych.

Na terenie lotniska Warszawa - Babice organizowane są wydarzenia o charakterze sportowym, rekreacyjnym, społecznym i kulturalnym. Dla zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczych, każda impreza podlega procedurom określonym w Instrukcji Operacyjnej Lotniska Warszawa - Babice. W tym celu Zarządzający lotniskiem zawsze jest współorganizatorem imprezy, mając tym samym zdolność do sprawowania stałego nadzoru nad przeprowadzaną imprezą. Zarządzający lotniskiem posiada doświadczenie w organizowaniu tego typu wydarzeń oraz dysponuje odpowiednimi środkami i personelem. Na terenie lotniska przeprowadzane były imprezy integracyjne pracowników dużych firm oraz koncerty. Przeciętna liczba uczestników to 5000-10000 osób przy średnich imprezach, do 50000- 100000 przy koncertach znanych zespołów.

W przypadku, gdy impreza odbywa się w części roboczej lotniska, Zarządzający lotniskiem informuje o tym fakcie wszystkich użytkowników lotniska dokonując odpowiednich zmian tymczasowych (NOTAM) w Zbiorze Informacji Lotniczych (AIP-Polska) oraz odpowiednio do terytorialnego zasięgu imprezy wprowadza ograniczenia w eksploatacji lotniska.

Wynajem sali konferencyjnej

Sala konferencyjna w siedzibie Zarządzającego lotniskiem, przeznaczona na organizację spotkań dla 30-40 osób. Istnieje możliwość podłączenia sprzętu audiowizualnego. Sala mieści się na pierwszym piętrze budynku administracyjnego Zarządzającego lotniskiem i wyposażona jest jedynie w oświetlenie sztuczne. Organizując szkolenie, możecie Państwo zaplanować posiłek w restauracji POD WIEŻĄ, znajdującej się na parterze budynku.

Dzierżawa powierzchni reklamowej

Reklama w postaci kasetonów reklamowych, reklama stojąca, standy z ulotkami w holu głównym budynku administracyjnego oraz w rejonie płyty postojowej przeznaczonej dla obsługi przylatujących i odlatujących statków powietrznych.

Wynajem powierzchni hangarowej, warsztatowej, magazynowej i biurowej

Zarządzający lotniskiem udostępnia powierzchnie zamknięte i zadaszone w hangarze nr 4 oraz w innych obiektach lotniska Warszawa - Babice.

Udostępnianie powierzchni wystawowej

Łącznik w budynku administracyjnym jest doskonałym miejscem na przygotowanie wystaw tematycznych. Tereny lotniska umożliwiają organizację wystaw sprzętu i pokazu działania maszyn.

Współpraca w organizowaniu szkoleń samochodowych i motocyklowych z wykorzystaniem powierzchni betonowej lotniska

Na betonowej części nieczynnych dróg kołowania istnieje możliwość prowadzenia szkoleń bezpiecznej jazdy na dwóch istniejących płytach poślizgowych lub prób sprawnościowych na suchym odcinku. Na terenie lotniska działa szkoła bezpiecznej jazdy Renault.

OGŁOSZENIE

NA WYNAJEM WOLNYCH POMIESZCZEŃ BIUROWO ADMINISTRACYJNYCH o pow.  90 m

2015_ogloszenie_pomiesczenia_biurowe.docx

OGŁOSZENIE

NA WYNAJEM WOLNYCH POMIESZCZEŃ BIUROWO-ADMINISTRACYJNYCH o pow. 180 m2 oraz POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWO-WARSZTATOWYCH o pow. 106 m2,        

2015_ogloszenie_na_wynajem_pom.docx

 

OGŁOSZENIE

NA WYNAJEM WOLNYCH POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNYCH   o pow. 19,80 m2 oraz POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH  o pow. 250 m2

2015_ogloszenie_na_wynajem_pom.docx

 

OGŁOSZENIE

NA WYNAJEM WOLNYCH POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH                   o pow. 89 m2 oraz POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH o pow. 173 m2,     

2016_ogloszenie_na_wynajem_pom.docx