ŁĄCZNOŚĆ

Radiostacja nadawczo-odbiorcza pracuje całą dobę na częstotliwości 119.175 MHz. Znak wywoławczy BABICE INFORMACJA. Znakiem tym posługuje się informator lotniskowej służby informacji powietrznej lotniska Warszawa-Babice (AFIS Babice) będący pracownikiem zarządzającego lotniskiem Warszawa-Babice. Prowadzony jest również podsłuch korespondencji sektora FIS Warszawa na częstotliwości 119.450 MHz i FIS Olsztyn na częstotliwości 118.775 MHz. 

Loty szkolne organizowane przez Aeroklub Warszawski mogą być kierowane z „kwadratu” z wykorzystaniem własnej radiostacji korespondencyjnej na częstotliwości 122.300 MHz – znak wywoławczy BABICE RADIO.

Łączność radiowa może być prowadzona tylko za pomocą urządzeń radiokomunikacyjnych posiadających zezwolenie na użytkowanie wydane przez właściwy organ administracji telekomunikacyjnej oraz wpisany do rejestru urządzeń naziemnych.

Procedury nawiązania łączności radiowej.

 1. Dolot do lotniska:

Łączność radiowa, zawierająca meldunek powinna zostać nawiązana najpóźniej na granicy regionu lotów (ATZ) lotniska Warszawa-Babice.

Meldunek ten musi zawierać następujące informacje:

 • Aktualną pozycję statku powietrznego
 • Wysokość lotu
 • Typ statku powietrznego
 • Trasę i kierunek podejścia do kręgu lotniska
 • Dodatkowe informacje na żądanie służby AFIS lotniska Warszawa-Babice
 1. Start z lotniska:

Łączność radiowa powinna zostać nawiązana najpóźniej przed zamiarem rozpoczęcia kołowania (samoloty), uruchomienia silników (śmigłowce).

Pilot musi przekazać następujące informacje:

 • Aktualną pozycję statku powietrznego na polu manewrowym
 • Typ statku powietrznego
 • Rodzaj lotu
 • Trasę i kierunek odejścia od lotniska