KOMUNIKATY

Komunikat nr 13/2014 Zarządzającego lotniskiem z dnia 29.10.2014

   Ze względu na duży ruch na kręgu nadlotniskowym oraz w celu ograniczenia hałasu Zarządzający lotniskiem Warszawa-Babice zabrania wykonywania przelotów Low Pass statkom powietrznym nie wykonującym lądowania i nie bazującym na stałe na lotnisku Warszawa-Babice.


 

Komunikat nr 12/2014 Zarządzającego lotniskiem z dnia 03.09.2014

 

  W dniadz od 04.09.2014r. od godziny 22.00 UTC do dnia 05.09.2014r. do godziny 06.00 UTCzostanie skrócona o 400 m Główna Droga Startowa 10R/28L. Próg 28L zosrnie przesunięty w kierunku progu 10R.

    W dniach od 05.09.2014r. od godziny 06.00 UTC do dnia 05.09.2014r. do godziny 17.00 UTCzostanie zamknięta główna droga startowa 10R/28L.

    W czasie zamknięcia głównej drogi startowej 10R/28L trawiasty pas startowy 10L/28R będzie do użytku tylko przez statki powietrzne przylatujące i odlatujące z lotniska EPBC oraz będzie obowiązywał zakaz lotów szkolnych i szybowcowych.

     W dniach od 05.09.2014r. od godziny 17.00 UTC do dnia 06.09.2014r. do godziny 07.00 UTCzostanie skrócona o 400 m Główna Droga Startowa 10r/28L. Próg 28L zostanie przesunięty w kierunku progu 10R.

    W dniach od 06.09.2014r. od godziny 07.00 UTC do dnia 06.09.2014r. do godziny 15.00 UTCzostaje zamknięta główna droga startowa 10R/28L i trawiasta droga startowa 10L/28R. Ograniczenia nie dotyczą operacji startu i lądowania śmigłowców oraz samolotów lotniczej bazy przeciwpożarowej.

    W dniach od 06.09.2014r. od godziny 15.00 UTC do dnia 06.09.2014r. do godziny 18.00 UTCzostaje skrórona o 400 m Główna Droga Startowa 10R/28L. Próg 28L zostanie przesunięty w kierunku progu 10R.

    W dniach od 06.09.2014 r. od godziny 18.00 UTC do dnia 07.09.2014 r. do godziny 04.00 UTCzostaje zamknięta Główna Droga Startowa 10R/28L. Ograniczenia nie dotyczą operacji startu i lądowania śmigłowców oraz samolotów bazy przeciwpożarowej.

    W dniach od 07.09.2014r. od godziny 04.00 UTC do dnia 07.09.2014r. do godziny 07.00 UTCzostanie skrócona o 400 m Główna Droga Startowa 10R/28L. Próg 28L zostanie przesunięty w kierunku progu 10R.

    W dniach od 07.09.2014r, od godzint 07.00 UTC do dnia 07.09.2014r. do godziny 15.00 UTCzostaje zamknięta Główna Droga Startowa 10R/28L i trawiasta droga startowa 10L/28R. Ograniczenia nie dotyczą operacji startu i lądowaniw śmigowców lotniczej bazy przeciwpożarowaej.

    W dniach od 07.09.2014r. od godziny 15.00 UTC do dnia 27.09.09.2014r. do godziny 08.00 UTCzostaje skrócona o 400 m Glówna Droga Startowa 10R/28L. Próg 28L zostanie przesunięty w kierunku progu 10R.

 


 

Komunikat 11/2014 Zarządzającego Lotniskiem z dnia 29.08.2014

     W dniu 31.08.2014r. od godziny 07.00 UTC do godziny 15.00 UTC zostaje zamknięta trawiasta droga startowa 10L/28R.


 

Komunikat 10/2014 Zarządzającego Lotniskiem z dnia 18.08.2014

     Z powodu odbywających się  na lotnisku EPBC targów motoryzacyjnych w dniach od 18.08.2014r. od godziny 10.30 UTC do dnia 04.09.2014r. do godziny 22.00 UTC zostaje skrócona o 400 m glówna droga startowa 10R/28L. Próg 28L zostanie przesunięty w kierunku progu 10R. Zapewniono dzienne i nocne oznakowanie przesuniętego progu28L.        

      Dalsze planowane ograniczenia po 04.09.2014r. zostaną podane w późniejszym terminie.


 

Komunikat 9/2014 Zarządzającego Lotniskiem z dnia 04.07.2014r

 

        W związku z przewidzianymi upałami Zarządzający Lotniskiem Warszawa-Babice wprowadza ZAKAZ LOTÓW SZKOLNYCH po kręgu przy temperaturze powietrza od 30°C.


 

Komunikat 8/2014 Zarządzającego lotniskiem z dnia 16.06.2014r

UWAGA

        Za dniem 01.07.2014r będzie obowiązywała na lotnisku Warszawa-Babice nowa taryfa opłat. Najważniejsze:

1. Dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej do 2 ton włącznie, opłata za lądowanie w zależności od czasu w jakim lot jest wykonywany wynosi:

 

–  w godzinach pracy lotniska – 70,00 PLN,

 

–  poza godzinami pracy lotniska – 150,00 PLN,

 

2. Dla statków powietrznych o maksymalnym ciężarze startowym powyżej 2 ton opłata za lądowanie jest pobierana za każdą rozpoczętą tonę maksymalnego ciężary startowego statku powietrznego i w zależności od czasu w jakim lot jest wykonywany wynosi:

 

–  w godzinach pracy lotniska – 50,00 PLN/ t.

 

–  poza godzinami pracy lotniska – 100,00  PLN/ t.

 

3.  Dla śmigłowców o maksymalnym ciężarze startowym powyżej 2 ton opłaty określone     w punkcie 2 obniża się o 50%.

 

4.  Za postój trwający do 1 godziny opłaty określonej powyżej nie pobiera się.

 

5. Opłata za postój statku powietrznego o maksymalnej masie startowej do 2 ton wynosi - 30,00 PLN każde rozpoczęte 24 godziny postoju.

 

6Opłata za postój statku powietrznego o maksymalnej masie startowej powyżej 2 ton wynosi - 15,00 PLN za każdą rozpoczętą tonę i każde rozpoczęte 24 godziny postoju.

 

Treść zarządzenia Nr 13/2014 Dyrektora Centrum Usług Logistycznych z dnia 16.06.2014 roku.

Taryfa Opłat Lotniska obowiązująca od dnia 01.07.2014 r.

Załącznik Nr 1 do taryfy opłat Lotniskowych dot. hangarowania samolotów.


 

Komunikat 7/2014 Zarządzającego Lotniskiem z dnia 02.06.2014r

 

W dniach od 03.06.2014r od godziny 00:00 UTC do 04.06.2014r do godziny 22:00 UTC, w promieniu 50 km od lotniska Warszawa Okęcie będzie obowiązywał zakaz wykonywani lotów  z wyłączeniem: lotów o statusie HEAD, STATE, SAR, MEDAVAC, lotów lotnictwa państwowego,lotów LPR i lotów ppoż.

     Na lotnisku Warszawa-Babice w tym okresie nie będzie można wykonywać dolotów, odlotów oraz przylotów. 

     Komunikat jest w oparciu o NOTAM wydany przez PAŻP.


 

Komunikat 6/2014 Zarządzającego Lotniskiem z dnia 02.06.2014r

         

        Zarządzający lotniskiem informuje iż CUL Lotnisko Warszawa-Babice posiada w hangarze wolne pomieszczenia  biurowe o powierzchni 84m² oraz pomieszczenia magazynowo-warsztatowe o powierzchni 68m². 

     Jak również posiada dwa pomieszczenia biurowe w budynku administracyjnym  o  powierzchni 19m² i 25m². Zainteresowanych prosimy o przesłanie oferty na adres: logistyka@lotnisko-babice.pl w terminie do dnia 23.06.2014r. do godziny 15:00.


 

Komunikat nr 5/2014 Zarządzającego lotniskiem z dnia 17.04.2014

     Minister Infrastruktury i Rozwoju z dniem 15 kwietnia 2914r. wyznaczył Centrum Usług Logistycznych jako instytucję zapewniającą lotniskową służbę informacji powietrznej (AFIS) w przestrzeni niekontrolowanej (ATZ) lotniska Warszawa-Babice (EPBC).

 

  Czytaj cały dokument PDF (w nowym oknie)


 

Komunikat nr 4/2014 Zarządzającego Lotniskiem z dnia 04.03.2014r

       

                Zarządzający lotniskiem informuje iż CUL Lotnisko Warszawa-Babice posiada miejsca w hangarze dla statków powietrznych. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem: logistyka@lotnisko-babice.pl.


 

Komunikat nr 3/2014 Zarządzającego lotniskiem z dnia 12.02.2014

 

     W dniach od 13.02.2014r. od godziny 07.00 UTC do dnia 19.02.2014r. do godziny 19.00 UTC zostanie skrócona o 400 m Główna Droga Startowa 10R/28L.

     Próg 28L zostanie przesunięty w kierunku progu 10R.

     Zapewniono dzienne i nocne oznakowanie przesuniętego progu 10L.


 

Komunikat nr 2/2014 Zarządzającego lotniskiem z dnia 05.02.2014r

 

   W dniach od 06.02.2014r. do dnia 31.03.2014r. lotnisko Warszawa-Babice będzie czynne codziennie od godziny 07.00 UTC do godziny 19.00 UTC.


 

Komunikat nr 1/2014r Zarządzającego lotniskiem z dnia 04.02.2014r

 

   Odśnieżanie na lotnisku Warszawa-Babice odbywać się będzie według następującej kolejności:

- płyta postojowa 5

- drogi kołowania A2, D1, B2

- droga startowa betonowa

- płyty postojowe 4, 6

- droga kołowania A1


 

Komunikat nr 3/2013r Zarządzającego Lotniskiem z dnia 29.10.2013r.

 

     W dniu 28 października 2013r. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał Centrum Usług Logistycznych certyfikat instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej w zakresie lotniskowej informacji powietrznej (AFIS - Aerodrom Flight Information Service) na lotnisku Warszawa-Babice EPBC. Uroczystego wręczenia certyfikatu dokonał Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Pan Piotr Ołowski oraz Wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ds. Transportu Lotniczego Pani Izabela Szymajda-Wojciechowska.

     Centrum Usług Logistycznych po pozytywnym przejściu procesu certyfikacji, zgodnie z wymogami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1035/2011 zostało drugim service providerem AFIS w Polsce. Służba AFIS zajmuje się udzieleniem informacji i użytecznych wskazówek dla bezpiecznego i sprawnego wykonywania lotów, dowódcom statków powietrznych w swojej przestrzeni odpowiedzialności oraz pełni służbę alarmową. Lotnisko Warszawa-Babice jest największym lotniskiem general aviation w Polsce, odbywa się na nim ok. 35 000 operacji lotniczych rocznie.

     Żródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego.

 


 

Komunikat nr 3/2013 Zarządzającego Lotniskiem z dnia 01.10.2013r

 

      W dniu 03.10.2013 o godzinie 10.00 w budynku administracji Zarządzającego Lotniskiem odbędzie się spotkanie Nieetatowego Zespołu Bezpieczeństwa Lotów.

      Obecność przedstawiciela Ośrodków Szkolenia Lotniczego obowiązkowa.

      Kierownik Systemu Jakości i Bezpieczeństwa Lotów

      Henryk Karaś tel. 600 953 996


 

Komunikat nr 3/2013 Zarządzającego lotniskiem z dnia 19.09.2013r

 

     W dniach od 20.09.2013r. od godziny 11.00 UTC do dnia 24.09.2013r. do godziny 08.00 UTCzostanie skrócona o 400 m Główna Droga Startowa 10R/28L. Próg 28L zostanie przesunięty w kierunku progu 10R.


 

Komunikat nr 6/2013 Zarządzającego lotniskiem z dnia 12.09.2013r

 

      W dniu 13.09.2013r od godziny 07.00 UTC do godziny 16.00 UTC zostanie zamknieta trawiasta droga startowa 10L/28R.

       W dniach 14.09.2013r od godziny 07.00 UTC do godziny 17.00 UTC i 15.09.2013r od godziny07.00 UTC do godziny 17.00 UTC zostanie zamknięte lotnisko EPBC. W tym czasie zostanie aktywowany rejon ćwiczeń EA 218. Załogi przylatujące i odlatujące na lotnisko EPBC są zobowiązane do uzgodnienia operacji lotniczej z dyrektorem pokazu Bemowo On Air 2013 tel. 664 194 500 i złożenia planu lotu.

      Ograniczenia w wykonywaniu lotów nie dotyczą lotów ratowniczych, służb porządku publicznego, wojskowych i   przeciwpożarowych.

      W dniu 16.09.2013r od godziny 04.00 UTC do godziny 16.00 UTC zostanie zamknięta trawiasta droga stsrtowa 10L/28R.


 

Komunikat nr 5/2013 Zarządzającego lotniskiem z dnia 03.09.2013r.

 

    W dniach od 04.09.2013r. od godziny 22.00 UTC do dnia 06.09.2013r. do godziny 08.00 UTCzostanie skrócona o 400 m Główna Droga Startowa 10R/28L. Próg 28L zostanie przesunięty w kierunku progu 10R.

     W dniach od 06.09.2013r. od godziny 08.00 UTC do dnia 06.09.2013r. do godziny 14.00 UTCzostanie zamknięta Główna Droga Startowa 10R/28L.

     W dniach od 06.09.2013r. od godziny 14.00 UTC do dnia 07.09.2013r. do godziny 07.00 UTCzostanie skrócona o 400 m Główna Droga Startowa 10R/28L. Próg 28L zostanie przesunięty w kierunku progu 10R.

     W dniach od 07.09.2013r. od godziny 07.00 UTC do dnia 07.09.2013r. do godziny 15.00 UTCzostanie zamknięta Główna Droga Startowa 10R/28L.

     W dniach od 07.09.2013r. od godziny 15.00 UTC do dnia 07.09.2013r. do godziny 18.00 UTCzostanie skrócona o 400 m Główna Droga Startowa 10R/28L. Próg 28L zostanie przesunięty w kierunku progu 10R.

     W dniach od 07.09.2013r. od godziny 18.00 UTC do dnia 08.09.2013r. do godziny 04.00 UTCzostanie zamknięta Główna Droga Startowa 10R/28L.

     W dniach 08.09.2013r. od godziny 04.00 UTC do dnia 08.09.2013r. do godziny 07.00 UTC zostanie skrócona o 400m Główna Droga Startowa 10R/28L. Próg 28L zostanie przesunięty w kierunku progu 10R.

     W dniach od 08.09.2013r. od godziny 07.00 UTC do dnia 08.09.2013r. do godziny 16.00 UTCzostanie zamknięta Główna Droga Startowa 10R/28L.

     W dniach 08.09.2013r. od godziny 16.00 UTC do dnia 16.09.2013r. do godziny 22.00 UTC zostanie skrócona o 400 m Główna Droga Startowa 10R/28L. Próg 28L zostanie przesunięty w kierunku progu 10R.

     Zapewniono dzienne i nocne oznakowanie przesuniętego progu 28L.

     W czasie zamknięcia głównaj drogi startowej 10R/28L trawiasty pas startowy 10L/28R będzie do użytku tylko przez statki powietrzne przylatujące i odlatujące z lotniska EPBC oraz będzie obowiązywał zakaz lotów szkolnych i lotów szybowcowych.


 

Komunikat nr 4/2013 Zarządzającego lotniskiem z dnia 20.08.2013r

   

      W dniach od 06.09.2013r do 08.09.2013r planowane jest zamknięcie głównej drogi startowej. W tym czasie trawiasta droga startowa będzie tylko do użytku przez statki powietrzne przylatujące i odlatujące z EPBC oraz bedzie obowiązywał zakaz lotów szkolnych i lotów szybowcowych. Szczegółowe ograniczenia zostaną podane NOTAMEM   w póżniejszym czasie.  


 

Komunikat nr 4/2013 Zarządzającego lotniskiem z dnia 30.08.2013r

 

       W dniach od 30.08.2013rod godziny 22.00 UTC do dnia 04.09.2013r. do godziny 22.00 UTCzostaje skrócona o 400 m Główna Droga Startowa 10R/28L.

       Próg 28L zostanie przesunięty w kierunku progu 10R.

       Zapewniono dzienne i nocne oznakowanie przesuniętego progu 28L.


 

Komunikat nr 3/2013 Zarządzającego lotniskiem z dnia 29.07.2013r

      Ze względu na panujące wysokie temperatury, zabraniam wykonywania lotów szkolnych po kręgu w rejonie ATZ lotniska Warszawa-Babice, gdy temperatura powietrza osiągnie wartość 30°C.


 

Komunikat nr 2/2013 Zarządającego Lotniskiem z dnia 03.07.2013r.

Loty szkoleniowe po kręgu statków powietrznych z napędem silnikowym w soboty, niedziele i święta można wykonywać tylko w godz. 08.00 - 22.00 czsu lokalnego. Powyższe ograniczenie nie dotyczy przylotów i odlotów.


 

1

 

 

Komunikat nr 1/ 2013 Zarządzającego Lotniskiem z dnia 31.01.2013 r.

Zarządzający lotniskiem  z dniem 1 marca 2013 roku wprowadza do użytku na lotnisku nową Taryfę Opłat Lotniskowych Lotniska Warszawa Babice.

Opłaty lotniskowe pobiera się za wykonnie usług związanych z obsługą operacji startu i lądowania, postoju oraz udostępnieniem infrastruktury technicznej lotniska Warszawa Babice.

Opłaty w formie ryczałtu  zawarte w drodze umowy miedzy Zarządzajacym i Usługobiorcą obowiazują do końca  trwania umowy.

 

Taryfa opłat obowiązująca od dnia 01.03.2013 w formie pliku pdf do pobrania.

Taryfa Opłat (w nowym oknie)


 


 


 

 

Komunikat nr 4/2012 Zarządzającego lotniskiem z dnia 20.09.2012r

        W dniach od 21.09.2012r od godziny 09.00 UTC do dnia 22.09.2012r do godziny 18.00 UTCzostanie skrócona o 400 m Główna Droga Startowa 10R/28L. Próg 28L zostanie przesunięty w kierunku progu 10R.


 

Komunikat nr 5\2012 Zarządzającego lotniskiem z dnia 07.09.2012r.

        W dniu 08.09.2012r. od godziny 09.45 UTC do godziny 13.00 UTC zamyka się przestrzeń lotniczą ATZ EPBC (A, B) w granicach pozimych i pionowych zgodnych z pubilkacją w AIP VFR z powodu wykonywania lotów pokazowych zgodnie z Decyzją Prezesa ULC pismo ULC-LBL/8016-0017/01/12.

       W dniu 08.09.2012r. od godziny 04.00 UTC do godziny 20.00 UTC będzie obowiązywał zakaz lotów szkolnych po kręgu nadlotniskowym.

       Ograniczenia w wykonywaniu lotów nie dotyczą lotów ratowniczych LPR, służb porządku publicznego, wojskowych i przeciwpożarowych.


 

Komunikat nr 4\2012 Zarządzającego lotnskem z dnia 05.09.2012r.

       Od dnia 05.09.2012r od godziny 20.00 UTC do dnia 13.09.2012r do godziny 08.00 UTC zostaje skrócona o 400 m Główna Droga Startowa 10R\28L. Próg 28L zostaje przesunięty w kierunku progu 10R.

Zapewniono dzienne i nocne oznakowanie przesuniętego progu 28L.


 

Komunikat nr 3\2012 Zarządzającego lotniskiem z dnia 03.09.2012r.

      Lotnisko Warszawa-Babice wpisane 2005 roku decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do rejestru lotnisk służb porządku publicznego dodatkowo decyzją Prezesa Urządu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 sierpnia 2012 roku zostało wpisane do rejestru lotnisk cywilnych, jako lotnisko cywilne o kodzie referencyjnym 2b, z drogą startową o nawierzchni sztucznej, z nieprzyrządowym podejściem do lądowania oraz pasem startowym o nawierzchni trawiastej.

      Lotnisko jest lotniskiem użytku wyłącznego, a zasady korzystania z niego nie ulegają zmiania.

  Czytaj cały dokument PDF (w nowym oknie)


 


 

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą banku obsługującego CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH LOTNISKO WARSZAWA-BABICE na nowy

Aktualny numer rachunku bankowego naszej jednostki to:

16 1240 6292 1111 0010 4572 8405

Prosimy o dokonywanie kolejnych płatności na nowy numer rachunku bankowego. Poprzedni numer konta będzie obowiązywał jedynie do końca lipca 2012, po tym terminie wszelkie wpłaty będą zwracane klientom. W związku z tym bardzo prosimy o dokładne sprawdzanie numeru konta.

 

Komunikat Nr 1/2012 Zarządzającego lotniskiem z dnia 30.05.2012

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zezwala

Na podstawie art. 55 ust. 1,2 i 3 oraz atr. 56 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo Lotnicze ( Dz. U. z 2006 r. nr 100, poz. 696 z późn. zm.) oraz art. 104 Ustaw

na założenie lotniska uzytku niepublicznego Warszawa - Babice o kodzie referencyjnym 2B z drogą startową o nawierzchni sztucznej, z nieprzyrządowym podejsciem do lądowania oraz pasem startowym o nawierzchni trawiastej, zlokalizowanego w Warszawie

Czytaj cały dokument PDF 

Komunikat nr 3/2011 Zarządzającego lotniskiem z dnia 28.12.21011r.

   

   Firmy, którym z dniem 31.12.2011r. wygasa OŚWIADCZENIE na płatność przelewem w formie Faktury Miesięcznej i nie przedłużyli go będą płacić od dnia 01.01.2012r. GOTÓWKĄ za każdą operację lotniczą wykonaną na lotnisku "Warszawa-Babice".


 

Komunikat nr 2/2011 Zarządzającego lotniskiem z dnia 08.11.2011r.

      W związku ze zmianą ilosci i pory wykonywania operacji lotniczych informujemy   o zmianie godzin otwarcia i zamknięcia  firmy PETROLOT na terenie Lotniska-Babice. Od 15.11.2011r. do odwołaniagodziny pracy wyglądają nastepująco:

- poniedziałek - piątek od 08.00 do 19.00

- sobota - niedziela od 08.00 do 18.00.

Jednocześnie informujemy, że w miarę potrzeb godziny te mogą ulec zmianie.

 

 


 

 

Komunikat nr 1/2011 Zarządzjącego lotniskiem z dnia 28.03.2011r.

 

          Operatorzy statków powietrznych, którzy wcześniej podpisali OŚWIADCZENIE o formie płatności za operacje startów i lądowań swoich statków powietrznych na lotnisku EPBC zobowiązani są do dnia 1 kwietnia 2011r do odnowienia formalności. Do dnia 1 kwietnia 2011r każdy operator chcący dokonać powyższe opłaty w formie Fatkury Miesięcznej zobowiązany jest do właściwego wypełnienia i odesłania do Zarządzającego lotniskem EPBC wniosku. Stosowne wnioski znajdują się na stronie internetowej lotniska www.lotnisko-babice.pl. Nie dopełnienie wymaganych formalności skutkować będzie pobieraniem opłat zgodnie z cennikiem po każdorazowej operacji lądowania.

Wnioski prosimy nadsyłąć na poniższy adres:

Centrum Usług Logistycznych

Lotnisko "Warszawa-Babice"

ul. gen bryg S. Kaliskiego 57

00-476 Warszawa

lub przesłać faxem:  22-68-55-363

 


 

Komunikat nr 4/2010 Zarządzającego lotniskiem z dnia 29.12.2010 r.

         W związku z likwidacją  z dniem 31.12.2010 r.  lotniczego zakładu budżetowego MSWiA "Lotnisko Warszawa-Babice" i przekształceniu w nowy podmiot - Centrum Usług Logistycznych "Lotnisko Warszawa-Babice" w Warszawie od dnia 20.01.2011 r. wszystkie należności prosimy o wpłacanie na podany poniżej rachunek:

Centrum Usług Logistycznych

ul. 29 Listopada 3B, 00-465 Warszawa

NIP 701-027-09-11

KRS 0000372899

 "Lotnisko Warszawa-Babice"

BANK PEKAO S.A. 

16 1240 6292 1111 0010 4572 8405

Adres do korespondencji pozostaje bez zmian:

CUL - "Lotnisko Warszawa-Babice"

ul. gen bryg S. Kaliskiego 57, 00-476 Warszawa


             Od dnia 01.01.2011 r. lotnisko funkcjonuje na dotychczasowych zasadach.


 

Komunikat Nr 2/2010 Zarządzającego lotniskiem z dnia 09.12.2010r.

       W związku z likwidacją Zakładu Budżetowego z dniem 31.12.2010r i przejęciem Zarządzającego przez inny podmiot gospodarczy od dnia 09.12.2010r dotychczasowe opłaty lotniskowe wystawiana na oświadczenie w formie faktur miesięcznych będą realizowane wyłącznie za pomocą gotówki.


 

Komunikat Nr 1/2010 Zarządzającego lotniskiem z dnia 06.05.2010r

KRĄG NADLOTNISKOWY LOTNISKA EPBC WARSZAWA-BABICE

1. Manewr lądowania i startu odbywa się z kursem 102° GEO (098° MAG) lub 282° GEO (278°MAG) w zależności od  kierunku wiatru.

 

 

2. Ruch nad lotniskowy odbywa się po trasie kręgu północnego na wysokości 556 m/1823 ft AMSL (450 m/1476 ft AGL).

 

Ze wzdlędu na wystąpienie w kręgu nadlotniskowym sektora w kształcie trójkąta w segmencie A;

krąg nadlotniskowy przy stacie z kursu 102° wykonywać:

- lot do pierwszego zakrętu do wysokości 396 m/1300 ft AMSL (290 m/951 ft AGL)

- lot od pierwszego zakrętu z naborem wysokości do wysokości 556 m/1823 ft AMSL (450 m/1476 ft AGL)

- czwarty zakręt wykonać na wysokości 457 m/1500 ft AMSL (351 m/1151 ft AGL).

krąg nadlotniskowy przy starcie z kursem 282° wykonywać;

- lot do pierwszego zakrętu do wysokości 457 m/ 1500 ft AMSL (351m/ 1151 ft AGL).

- lot z naborem wysokości do 556 m/1823 ft AMSL (450 m/1476 FT AGL)

- czwarty zakręt wykonywać na wysokości 396 m/1300 ft AMSL (290 m/951 ft AGL)

 

Wysokości wykonywania pierwszego zakrętu w lotach nocnych wynosi:

z kursem startu 10 - 396 m AMSL (290 m AGL).

- z kursem startu 28 - 457 m AMSL (351 m AGL).

Wysokość wykonania czwartego zakrętu w lotach nocnych wynosi:

- z kursem startu 10 - 457 m AMSL (351 m AGL).

- z kursem startu 28 - 396 m AMSL (290 m AGL).

 

W zależności od sytuacji ruchowej i warunków atmosferycznych, za zgodą służby AFIS lotniska, dopuszcza się możliwość wykonywania lotów po trasie kręgu południowego na wysokości 356 m/1085 ft AMSL (250 m/762 ft AGL) nie przekraczając południowej granicy ATZ lotniska.


 

Komunikat 3/2009 Zarządzającego Lotniskiem z dnia 31.07.2009 r.

Z dniem 1 sierpnia 2009 r. wprowadza się do użytku nową "Taryfę Opłat" za usługi lotniskowe na lotnisku Warszawa Babice. "Taryfa Opłat" dostępna jest do wglądu na stronie internetowej lotniska Warszawa Babice - usługi lotniskowe lub u służb dyżurnych lotniska. 

Komunikat Nr 2/2009 Zarządzającego Lotniskiem z dnia 02.01.2009 r.

Z dniem 5 stycznia 2009 roku na lotnisku Warszawa-Babice rozpoczyna działalność tymczasowy punkt tankowania zaopatrujący statki powietrzne:

 • wyposażone w silniki zasilane paliwem lotniczym AVGAS 100LL;
 • o rozpiętości skrzydeł do 20 m;
 • ciężarze całkowitym nie przekraczającym 3500 kg.

Punkt tankowania usytuowany jest przy drodze kołowania D1. 
Śmigłowce oraz samoloty o rozpiętości skrzydeł powyżej 20 m i ciężarze całkowitym powyżej 3500 kg tankowane będą w miejscu wyznaczonym przez dyżurnego koordynatora ruchu naziemnego.
 
Warunki bezpieczeństwa:

 • kierunek kołowania statków powietrznych do dystrybutora zgodnie ze znakami poziomymi;
 • odległość między statkami powietrznymi oczekującymi na tankowanie nie może być mniejsza niż 2 m;
 • zespoły napędowe statków powietrznych oczekujących na operację tankowania muszą być wyłączone;
 • przebywanie w strefie tankowania osób nie biorących udział w tankowaniu jest zabronione. 


 

Komunikat nr 2/2008 Zarządzającego Lotniskiem z dnia 04 kwietnia 2008 r.

Zarządzający lotniskiem "Warszawa-Babice", informuje operatorów statków powietrznych planujących loty nocne na lotnisku Warszawa Babice o obowiązku wcześniejszego powiadamianiu służby dyżurnej AFIS o zamiarze wykorzystania ATZ lotniska "Warszawa-Babice" oraz stref TSA-25 i TSA-45 w lotach nocnych.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • - nazwę operatora,
 • - planowane elementy przestrzeni powietrznej,
 • - ilość statków powietrznych planowanych na loty,
 • - czas planowanych lotów nocnych.

Informacja powinna być przekazana w dniu planowanych lotów na numer fax. (022 - 685 53 68) do godz. 15.00 czasu lokalnego. Przypominamy, że loty nocne można planować do godziny 22.00 czasu lokalnego.
Ewentualne przyloty lub odloty po godzinie 22.00 wymagają uzgodnienia i otrzymania zgody zarządzającego lotniskiem.

Powyższa procedura związana jest z elastycznym wykorzystaniem przestrzeni powietrznej. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń może skutkować brakiem zgody na wykonywanie lotów nocnych. 

Komunikat nr 1/2008 Zarządzającego Lotniskiem z dnia 04 kwietnia 2008 r.

W związku z zaprzestaniem od dnia 30.03.2008 r. na lotniczych przejściach granicznych odprawy pasażerów odlatujących w rejsach wewnętrznych do krajów grupy Schengen informuję, że PSG Warszawa-Okęcie nie będzie dokonywać odprawy tej kategorii podróżnych ( załóg lotniczych) na lotnisku Warszawa Babice.

Ze względu na konieczność przekazywania do PSG Warszawa-Okęcie informacji o statkach powietrznych odlatujących i przylatujących z krajów Schengen, proszę o wcześniejsze przekazywanie informacji do służb informacji powietrznej lotniska lub do biura zarządzającego lotniskiem danych uwzględniających:

 • daty i godziny przylotu lub odlotu;
 • ilości załogi i pasażerów;
 • typ statku powietrznego i jego znaki rozpoznawcze;
 • lotniska do lub z których następuje przylot lub odlot.

Odprawy graniczne załóg odlatujących w rejsach zewnętrznych tj. poza kraje grupy Schengen pozostają bez zmian 

Komunikat Zarządzającego lotniskiem Warszawa - Babice.

Na terenie lotniska Warszawa - Babice wydzielono płyty postojowe dla statków powietrznych lotnictwa państwowego i ogólnego...

 

 

KOMUNIKAT Zarządzającego lotniskiem Warszawa - Babice

WYKAZ PRZEDMIOTÓW NIEDOPUSZCZONYCH DO PRZEWOZU NA POKŁADZIE STATKU POWIETRZNEGO 

KOMUNIKAT Zarządzającego lotniskiem Warszawa - Babice

Realizując zalecenie Prezesa Urzędu lotnictwa Cywilnego z dnia 6 września 2006, wytyczne Zastępcy Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA w sprawie lotniczej działalności w zakresie szkolenia lotniczego na lotnisku Warszawa-Babice oraz ustalenia w tej sprawie Nieetatowego Zespołu Bezpieczeństwa Lotów Lotniska Warszawa-Babice, Zarządzający lotniskiem Warszawa-Babice, w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa wykonywania lotów w rejonie ATZ, lotniska Warszawa-Babice wprowadził z dniem 01 stycznia 2007r.:

 1. zakaz wykonywania lotów szkolnych po kręgu w rejonie ATZ lotniska Warszawa-Babice dla statków powietrznych wyposażonych w silniki nie certyfikowane;

W związku z wprowadzonymi zmianami prosimy o zapoznanie się z procedurami wykonywania lotów w rejonie lotniska, w tym zmienionymi procedurami ograniczenia hałasu.