INFRASTRUKTURA

 

 

Płyty postojowe

Na terenie lotniska Warszawa - Babice wydzielono następujące płyty postojowe lotnictwa ogólnego:

  1. płyta postojowa nr 1 - koordynaty geograficzne wg WGS 84 - 52°16'05,4"N 020°53'47,2"E - zlokalizowana bezpośrednio przy drodze kołowania "B2" po jej obydwu stronach oraz przy płn./zachodniej części DK "D1", zadarniona o podłożu piaszczystym pokrytym cienką warstwą czarnoziemu;
  2. płyta postojowa nr 2 - koordynaty geograficzne wg WGS 84 - 52°16'21,5"N 020°54'32,6"E - na terenie użytkowanym przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, o podłożu zróżnicowanym, częściowo betonowym i zadarnionym;
  3. płyta postojowa nr 3 - koordynaty geograficzne wg WGS 84 - 52°16'19,4"N 020°54'39,1"E - przed hangarami AW, na terenie użytkowanym przez Aeroklub Warszawski, o podłożu zróżnicowanym, częściowo betonowym i zadarnionym;
  4. płyta postojowa nr 4 - koordynaty geograficzne wg WGS 84 - 52°15'37,7"N 020°54'42,7"E - przed hangarem nr 4, użytkowanym przez Zarządzającego lotniskiem zlokalizowana bezpośrednio przy DK "A2", o podłożu betonowym.
  5. Płyta postojowa nr 5 - koordynaty geograficzne wg WGS 84 - 52°15'26,6"N 020°54'42,0"E - przed hangarem nr 5, użytkowanym przez Zarząd Lotnictwa Policyjnego Biuro Główny Sztab Policji KGP zlokalizowana bezpośrednio przy DK "A2", o podłożu betonowym.
Płyty postojowe nr 2, 3, 4 i 5 nie posiadają wyodrębnionych stanowisk postojowych.

W zależności od miejsca bazowania (postoju) statku powietrznego, kołowanie w rejonie płyt postojowych (terminali) odbywa się opisanymi drogami kołowania lub wyznaczonymi pasami trawiastymi pod nadzorem służby AFIS lotniska Warszawa - Babice oraz wizualnym Koordynatora Ruchu Naziemnego lotniska Warszawa - Babice.

Podlot do płyty postojowej może być wykonywany w sposób określony w niniejszej Instrukcji lub na warunkach podanych każdorazowo przez Informatora Lotniskowej Służby Informacji Powietrznej Lotniska Warszawa - Babice.

 

Płyty prób i obsług technicznych statków powietrznych.

Próby techniczne statków powietrznych z uruchomionym silnikiem mogą być wykonywane na płycie prób lotniska, zlokalizowanej i oznakowanej okręgiem o średnicy 40 m na płaszczyźnie betonowej w środkowej części drogi kołowania "Brawo" "B1"- koordynaty geograficzne wg WGS 84 - 52°16'18,6"N 020°53'54,5"E;

Obsługa techniczna statków powietrznych bez uruchamiania silnika, może być wykonywana w miejscach do tego przeznaczonych i uzgodnionych z właściwym terytorialnie organem ochrony środowiska.

Uwaga! Zabrania się wykonywania prób i obsług technicznych na płytach postojowych oraz w innych, nieprzystosowanych i nie wyznaczonych częściach lotniska.

Urządzenia radionawigacyjne oraz system świetlny lotniska.


System świetlny lotniska - lotniskowe światła sygnalizacyjne:
  • Światła ograniczające GDS;
  • Światła białe, krawędziowe drogi startowej - na odcinku 1200 m od początku GDS 102o GEO (098o MAG);
  • Światła wejściowe zezwalająco-zabraniające;
  • Światła przeszkodowe.