HANGAROWANIE

OPŁATY ZA HANGAROWANIE SAMOLOTÓW
W HANGARACH ZARZĄDZAJĄCEGO LOTNISKIEM
dotyczy: umów zawartych na okres min.12 miesięcy 

Masa samolotu Miesięczna wysokość opłaty
w PLN 
Uwagi 

Samoloty lekkie do 500 kg:
- CTSW;
- CTLS;
- 3 Xtrim. 

 

 

1 000,00-1 100,00 

 
Samoloty do 1 000 kg :
- C – 150;
- C – 152:
- Morane – 893 E. 

1 100,00 – 1 200,00 

Wysokość opłaty w
poszczególnych zakresach
uzależniona jest od wersji
oraz indywidualnego
doposażenia samolotu. 

Samoloty do 1 500 kg:
- C – 172
- C – 182 

1 200,00 – 1 300,00
1 300,00 – 1 500,00

 

Samoloty do 2 000 kg:
- Piper Seneca;
- Cirrus. 

 

1 800,00 – 2 000,00
1 500,00 – 1 800,00 

 
Samoloty powyżej 2 000 kg:
- Inne samoloty np.: AN – 2;
 DA – 42; PA – 46. 
Po indywidualnych negocjacjach.