DROGI STARTOWE

 
 • Lotnisko położone jest w odległości 10 km w kierunku 300o GEO od centrum miasta stołecznego Warszawy.
 • Jako punkt odniesienia lotniska (ARP) przyjęto środek Głównej Drogi Startowej (GDS).
 • Koordynaty geograficzne punktu odniesienia lotniska określone w światowym systemie geodezyjnym 1984 - WGS - 84 wynoszą:
  52o 16 09,06 N     020o 54 25,98 E
 • undulacja geoidy: w ARP lotniska=31.32, w THR 10R=31.29, w THR 28L=31.30.
 • Temperatura odniesienia +19o C
 • Elewacja lotniska wynosi 106,1 m AMSL. Natomiast w odniesieniu do progów GDS i TDS wygląda to następująco:
  Oznaczenie Drogi Startowej RWY Kierunek geograficzny i magnetyczny Współrzędne progów pasa THR Poziom progów i najwyższy punkt strefy przyziemienia na pasie z podejściem precyzyjnym
  Główna Droga Startowa
  10R 102o GEO
  098o MAG
  52o 16 13,63 N
  020o 53 52,49 E
  104,6 m AMSL
  28L 282o GEO
  278o MAG
  52o16 04, 48 N
  020o54 59,47 E
  107,2 m AMSL
  Trawiasta Droga Startowa
  10L 102o GEO
  098o MAG
  52o16 16,4 N
  020o54 08,5 E
  104,3 m AMSL
  28R 282o GEO
  278o MAG
  52o16 09,4 N
  020o55 00,0 E
  106,4 m AMSL

 
Charakterystyka przedpola lotniska.
 • Od północy osiedle Chomiczówka z zabudową wielorodzinną oraz licznymi zakładami w tym Huta ALCELOR MITTAL WARSZAWA.
 • W płn./zach. części lotniska znajduje się nieczynne wysypisko odpadów komunalnych Radiowo o wysokości 74 m (AGL).
 • Od zachodu i płd./zach. park krajobrazowy Bemowo.
 • Od południa w odległości około 100 m osiedle domków jednorodzinnych Boernerowo.
 • W płd./wsch. części lotniska znajdują się zabudowania MSWiA, MON oraz zabudowa wielorodzinna osiedla Bemowo.
 • Od wschodu osiedle Bemowo oraz centrum usługowo-handlowe i rekreacyjne.
 • Od płn./wsch. w odległości około 1 km od granicy lotniska znajduje się osiedle Piaski z zabudową wielorodzinną.

 


Lotnisko Warszawa - Babice posiada dwie drogi startowe:
 • Główna Droga Startowa (GDS) - o długości 1301 m i szerokości 90 m wykonaną z betonu o grubości 25 cm;
 • Trawiasta Droga Startowa (TDS) - o wymiarach 1000 x 150 m, położony wzdłuż Głównej Drogi Startowej (GDS) po jej północnej stronie w odstępie 30 m, zadarniona na podłożu piaszczystym pokrytym cienką warstwą czarnoziemu, wykorzystywana głównie przez lotnictwo sportowe oraz jako zapasowa dla Głównej Drogi Startowej
 • .
Oznaczenie oraz ogólne informacje zawierające wymiary kierunek rzeczywisty, typ nawierzchni oraz zabezpieczenie wydłużonego startu zamieszczone są w poniższej tabeli:
 
Oznaczenie Drogi Startowej RWY Kierunek geograficzny i magnetyczny Wymiary RWY (m) Klasyfikacja nośności nawierzchni RWY Wymiary pasa drogi startowej
10R 102o GEO
098o MAG
1301 x 90 beton 10/R/B/X/U beton/trawa
1421 x 155
28L 282o GEO
278o MAG
1301 x 90

Główna Droga Startowa posiada czołowe pasy bezpieczeństwa o wymiarach 60m x 115 m oraz boczne pasy bezpieczeństwa o szer. 15 m po północnej stronie i 50 m po południowej stronie od krawędzi betonu.

Wszystkie operacje (lądowania/starty) statków powietrznych wykonywane są z wykorzystaniem Głównej Drogi Startowej (GDS) lub Trawiastej Drogi Startowej (TDS).

Śmigłowce mogą startować i lądować z/na progu "10" GDS.

Deklarowane rozporządzalne długości TORA, TODA, ASDA, LDA:

Dla GDS

RWY TORA (m) TODA (m) ASDA (m) LDA (m)
10R 1301 1301 1301 1301
28L 1301 1301 1301 1301

 
Drogi kołowania.
 • Drogi kołowania znajdują się po południowej stronie dróg startowych. Wykonane są z betonu PCN 10/R/B/X/U o grubości 25 cm na podsypce piaskowej. Ogólna długość dróg kołowania wynosi 3500 m, a szerokość 18 m.
 • Drogi kołowania (DK) na lotnisku Warszawa - Babice oznakowano następująco:
  1. droga kołowania Alfa "A1 i A2" - odchodząca skośnie od środkowej części GDS do hangaru nr 5,
  2. droga kołowania Brawo "B1 i B2"- odchodząca prostopadle w lewo i w prawo od progu "10" GDS do drogi kołowania "D1",
  3. droga kołowania Charle "C" - odchodząca prostopadle w lewo od progu "28" GDS do DK "D2",
  4. droga kołowania Delta "D1 i D2" - koordynaty geograficzne wg WGS 84 52°15'58,6"N 020°54'40,7"E, położona równolegle do betonowej DS, pomiędzy DK "B2" a DK "C" przecięta DK "A".